Boligkjøperforsikring

En boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som dekker advokatutgifter for kjøper ved konflikt med selger. Men trenger man egentlig en boligkjøperforsikring?

Bilde av Nora Geard Nygaard

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 19.11.2019 15:56

Ofte blir boligkjøperforsikring presentert av eiendomsmeglerne og forsikringsselskapene som en god motpart til boligselgerforsikring.

En boligkjøperforsikring gir imidlertid ikke den samme sikkerheten for kjøper som en boligselgerforsikring gir selgeren. Kun sakskostnader dekkes av boligkjøperforsikringen, ikke den eventuelle feilen eller mangelen som blir oppdaget etter boligkjøpet.

Det er dermed noe uenighet blant advokater og eksperter om denne forsikringen egentlig er nødvendig, som du kan lese mer om lenger ned i artikkelen. Om du ønsker å kjøpe en slik forsikring er opp til deg. For å gjøre vurderingen lettere har vi samlet noen fordeler og ulemper ved boligkjøperforsikring.

Fordeler:

1. Du behøver ikke betale saksomkostninger

Hovedfunksjonen til en boligkjøperforsikring er at den dekker saksomkostninger, altså advokatutgifter og eventuelle fagkyndigutgifter knyttet til en klage på boligkjøp. Om du taper saken dekkes også idømte kostnader av forsikringen. Med en boligkjøperforsikring har kjøper ingen prosessrisiko, og altså mindre å tape enn selger på at en sak går til retten.

2. Ingen tak

Uansett hvor høye saksomkostningene blir, dekkes de av forsikringsselskapet. Boligkjøperforsikringen dekker altså mer enn for eksempel en vanlig innbo- og husforsikring, som ofte har tak på rundt 100 000 kr, med en egenandel på omtrent 20 prosent.

Om du har en boligkjøperforsikring trenger du dermed ikke bekymre deg for at saksomkostningene skal overstige 100 000 kr, dersom det er det din vanlige forsikring dekker. Sjekk vilkårene for din eksisterende forsikring før du kjøper boligkjøperforsikring for å være på den sikre siden.

3. Forsikringsselskapet gir deg en advokat

Om du har en boligkjøperforsikring behøver du ikke bruke tid på å finne en advokat som spesialiserer seg på feltet, da forsikringsselskapet fikser det for deg.

4. Boligkjøperforsikringen gir deg trygghet

Er du usikker på om du kan komme i konflikt med boligselger og ikke vil dekke sakskostnader selv, eller ikke har råd, kan det være en trygghet i å ha boligkjøperforsikring. Til tross for at du ikke er garantert sikret erstatning etter boligkjøpet, er du sikret mot en stor advokatregning når saken er avgjort.

Ulemper:

1. Mest sannsynlig får du ikke bruk for forsikringen

Om du gjør et grundig forarbeid før et boligkjøp og leser nøye gjennom boligsalgsrapporten, er sannsynligheten liten for at du får deg noen uhyggelige overraskelser etter kjøp. Dermed vil du heller ikke komme i konflikt med boligselger, og følgelig ikke ha behov for en boligkjøperforsikring.

2. Dekker ikke utgifter for å dekke feil og mangler

En boligkjøperforsikring dekker ikke kostnaden av å fikse skaden eller mangelen du i utgangspunktet vil klage på. Ettersom en boligselgerforsikring på sin side nettopp er en garanti for at forsikringsselskapet betaler erstatningssummen til klager, er det naturlig å tenke seg at en boligkjøperforsikring vil være tilsvarende for kjøper. Vær dermed obs på at en boligkjøperforsikring kun dekker kostnader knyttet til saksgangen.

3. Du er allerede dekket

Dersom du har innbo- og husforsikring er du i grunn allerede dekket med tanke på advokatkostnader. Om du tegner en boligkjøperforsikring er du dermed dobbeltforsikret, som ikke er nødvendig. Som nevnt tidligere kan det imidlertid være slik at forsikringen du allerede har har et tak, gjerne på 100 000 kroner, mens en boligkjøperforsikring ikke har det. Undersøk derfor dette før du tegner en boligkjøperforsikring.

4. Advokaten bestemmer om saken går videre eller ikke

Det skal mye til for at det er grunnlag for å gå videre med en klage, ettersom Avhendingsloven er ganske streng.

Ofte vil det dermed ikke hjelpe om man har en boligkjøperforsikring, fordi advokaten ikke mener det er lurt å gå videre med saken uansett. I disse tilfellene blir en forsikring lite verdt, da den kun dekker saksomkostninger, og fordi forsikringsselskapet nødig går videre med saker de trolig vil tape.

5. Ingen garanti for at du får tilbake penger

Som nevnt dekker boligkjøperforsikringen sakskostnadene, men den sikrer ikke at du får utbetalt erstatningen du har krav på dersom du vinner klagesaken. Dette vil komme an på boligselgerens betalingsevne samt betalingsvilje.

Det strides blant de lærde

En boligkjøperforsikring kan koste mellom 4000 og 12 000 kroner, avhengig av størrelsen på boligen din. Forbrukerrådet oppgir i denne artikkelen fra 2014 at en advokat normalt tar rundt 25 000 kroner for en boligtvist. Med dette tallet innebærer at man kan ende opp med å betale mellom 8000 og 10 000 kroner, som er vanlig for en enebolig, for å unngå en avgift på 25 000 kroner, gitt at du vinner saken.

Husk imidlertid på at det å ta en boligtvist til retten i dag fort kan overstige de 100 000 kronene du får dekket gjennom innbo- og husforsikringen din. Dag Are Børresen, advokat i HELP, påpeker dessuten til Forsikringer.no at rettshjelpsdekningen i innbo- og husforsikringen som regel ikke dekker idømte sakskostnader hvis man taper i retten.

Dette gir, ifølge Børresen, kjøpere med boligkjøperforsikring en god forhandlingsposisjon, ettersom de ikke har noe å tape på å ta saken til retten. Dette kan øke forhandlingsviljen på selgersiden.

– En dekning på 100 000 kroner høres kanskje mye ut, men dessverre vet vi at dette beløpet ofte brukes opp i boligtvister av litt omfang, selv når saken løses før den kommer til retten, legger han til.

Ditt valg

Etter å ha vurdert disse fordelene og ulempene opp mot hverandre, er det til slutt opp til deg om du ønsker å tegne en slik forsikring.

Det viktigste å være obs på er at en boligkjøperforsikring ikke dekker kostnader for å rette opp feilen ved boligen, den dekker kun saksomkostninger.