Boligselgerforsikring

En boligselgerforsikring beskytter deg mot krav fra kjøper etter at feil eller mangler ved boligen er avdekket. Her får du svar på hva forsikringen dekker og koster, samt hva du bør tenke gjennom før du velger å tegne forsikringen.

Bilde av Nora Geard Nygaard

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 06.11.2019 12:04

Som selger av en bolig vil du få tilbud om å tegne en boligselgerforsikring, også kalt eierskifteforsikring. Kjøper av boligen kan nemlig komme med berettigede krav inntil fem år etter overtakelsen, ifølge avhendingsloven.

Dersom dette skjer er du som selger ansvarlig for krav som knyttes til skjulte feil eller mangler ved boligen. Har du en boligselgerforsikring i et slikt tilfelle vil den beskytte deg mot krav fra kjøper, gitt at du ikke visste om manglene før du solgte boligen. Da vil forsikringsselskapet ta seg av klagebehandlingen og utbetale den eventuelle erstatningen kjøper har krav på.

Hva dekker forsikringen?

Boligselgerforsikringen dekker krav som er i henhold til avhendingsloven. Når boligselgeren tegner forsikring, er selger pliktig overfor selskapet å gi riktige opplysninger om boligens tilstand. Dersom selger enten med vilje, eller ved å være svært uaktsom, har gitt forsikringsselskapet feil opplysninger, har selskapet rett til å si opp avtalen. Forsikringsselskapet vil også i slike tilfeller kunne kreve regress fra selger, altså å få tilbakebetalt beløpet selskapet har utbetalt til kjøper.

Hva om boligen selges «som den er»?

Det spiller ingen rolle om boligen selges «som den er» eller lignende, ifølge § 3-9:

«Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen ein mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også ein mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.»

Kilde: Lovdata

Kjøper har berettiget krav dersom:

  1. Selger har unnlatt å gi opplysninger om eiendommen som selger var klar over, eller burde vært klar over, og at dette har påvirket avtalen. (§ 3-7)
  2. Selger har gitt kjøper uriktig opplysninger, og dette har påvirket avtalen. (§ 3-8)
  3. Boligen er i vesentlig dårligere stand enn det man hadde grunn til å regne med, utifra kjøpesum og øvrige forhold. (§ 3-9)
  4. Eller at tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. (§ 3-3)

Du kan lese mer om loven og alle paragrafene her.

Nøyaktig hva som regnes som «vesentlig» er ikke alltid like godt å si, men domstoler har ved flere anledninger ansett feilen som vesentlig når den utgjør mellom 3 til 6 prosent av boligens kjøpssum.

Det er ikke automatikk i at en kjøper med et berettiget krav får erstatning, på grunn av juridiske prosesser som kjøper ikke har kontroll over. Derfor er det anbefalt at også kjøper forsikrer seg med en boligkjøperforsikring.

Hva koster forsikringen?

Prisen på en boligselgerforsikring avhenger av hvor mye boligen blir solgt for, og det er forskjellige promillesatser avhengig av om det er snakk om en leilighet, rekkehus, eller en enebolig. I et borettslag vil forsikringen koste rundt 2000 til 3000 kroner. Er det en enebolig du skal selge kan forsikringen komme opp mot mellom 10.000 og 40.000 kroner.

En eierskifteforsikring er gunstig for både kjøper og selger. Dette er fordi den gir kjøper en trygghet i at dersom han eller hun har krav på erstatning, vil et forsikringsselskap være i stand til å tilbakebetale summen.

Når det er sagt har det ingen betydning for kjøper om det for eksempel står i prospektet at selger har boligselgerforsikring. Dette betyr ikke at boligen er feilfri, eller at kjøperen har flere eller færre rettigheter enn om selger skulle stått ansvarlig selv. Forskjellen ligger i at om det oppstår en konflikt, er det for kjøper en profesjonell part i den andre enden.

Er det nødvendig med boligselgerforsikring?

Ettersom boligselgerforsikring kan koste en del, er det naturlig å spørre seg om det er nødvendig. Om det ikke oppstår en konflikt i etterkant av kjøpet vil det for så vidt ikke komme til nytte, da det ikke er noe krav du trenger å stå ansvarlig for.

Ifølge Smarte Penger tegner så mange som 80-90 prosent av boligselgere i Norge boligselgerforsikring.

Er du usikker på om du skal kjøpe boligselgerforsikring bør du ta en vurdering av i hvor stor grad skjulte feil og mangler kan dukke opp. Det er for eksempel større risiko for dette om du skal selge et eldre hus enn et nyere.

Selv om en forsikring vil koste deg, er det viktig å tenke gjennom om du har råd til å stå økonomisk ansvarlig dersom en konflikt skulle oppstå. Å plutselig måtte betale flere hundre tusen kroner kan fort få store konsekvenser for økonomien din. Dette er en høy risiko å ta, og generelt rådes man til å forsikre seg mot eventuell ruinering.