Få gode tilbud på ulykkesforsikring

Nå kan du sammenligne vilkår og finne det rette tilbudet, raskt og enkelt.

Få tilbud på ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring bidrar til å gjøre livet lettere etter en ulykke.

På Forsikringer.no kan du innhente gode tilbud på ulykkesforsikring fra forskjellige forsikringsselskaper.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på denne siden, så vil du innen kort tid motta tilbud fra forsikringsselskaper som konkurrerer om å gi deg det beste tilbudet.

check icon
Raskt og enkelt

La oss finne sammenlignbare tilbud for deg.

check icon
Få gode tilbud

Leverandørene konkurrerer om å gi deg det beste tilbudet.

check icon
Gratis og uforpliktende

Tjenesten er gratis og helt uforpliktende å bruke.

Hva er ulykkesforsikring?

Ulykker kan ramme hvem som helst både plutselig og tilfeldig. Med en ulykkesforsikring er du sikret å få en økonomisk kompensasjon dersom du blir skadet i forbindelse med en ulykke – enten til dyre behandlinger, eller dersom du er avhengig av å gjøre tilpasninger av boligen din som følge av skaden du har pådratt deg.

Få tilbud på ulykkesforsikring

Det som i all hovedsak skiller en ulykkesforsikring fra en uføreforsikring er at ulykkesforsikringen vanligvis bare gir en engangsutbetaling basert på alvorligheten av skaden, mens uføreforsikring kan gi både større og eventuelt månedlige utbetalinger når fullstendig eller delvis uførhet har blitt er erklært.

Hvor mye du får utbetalt av ulykkesforsikringen avhenger av graden av medisinsk invaliditet du ender opp med å få etter ulykken. Det vil si at det beregnes invaliditet ut fra hvor svekket kroppsfunksjon du har etter ulykken, i form av mangel på syn, hørsel og førlighet. Denne skalaen går fra 1 til 100. Dersom du har en invaliditet på 50, vil du altså få utbetalt halvparten av den maksimale erstatningssummen.

Hvem passer ulykkesforsikring for?

Mange mener at de ikke har behov for ulykkesforsikring fordi de allerede har en reiseforsikring som dekker ulykker. Det er i grunnen helt sant, men reiseforsikringen dekker ikke ulykker som skjer i hjemmet. Derfor vil mange ha behov for en ulykkesforsikring i tillegg.

Få tilbud nå

Noen ulykkesforsikringer har tilleggsprodukter som forsikrer mot faginvaliditet. Dette er spesialforsikringer som gir en ekstra utbetaling til personer som er spesielt avhengige av én bestemt kroppsdel (som en hånd, en finger osv.) til å gjøre jobben sin. Det kan være snekkere, pianister, leger og arkitekter.

Om Forsikringer.no

Forsikringer.no er blant Norges største portaler for sammenligning av tilbud på forsikringsprodukter. Vi samarbeider med noen av landets største og mest solide forsikringsselskap, slik at du kan få best pris på de forsikringene du trenger. Nettsiden driftes av det norske IT-selskapet Nettbureau.

Følgende kriterier må være oppfylt for å kunne få gode tilbud via tjenesten vår:

  • Du må være over 18 år
  • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger

Få tilbud fra forsikringsselskap

Som omtalt i

Aftenposten.no e24.no
check icon

Spar tid

Ikke kast bort tid på å finne tilbud selv. La leverandørene komme til deg.

check icon

Spar penger

Leverandørene vet at de er i konkurranse og gir deg derfor et ekstra godt tilbud.

check icon

100 % uforpliktende

Tilbudene er 100 % uforpliktende. Det er helt opp til deg om du vil benytte deg av dem.

Få tilbud nå!