Watercircles er et forsikringsselskap som tar utgangspunkt i annerledes kunderekruttering. Selskapets filosofi bygger på en idé om å velge gode forsikringskunder, slik at de kan tilby gunstige premier og god service.

Ifølge selskapet er ideen bak forsikring enkel: mennesker går sammen om å dele risiko, slik at man sikres gjennom fellesskapet. Derfor er det viktig å finne et forsikringsselskap med ansvarlige medlemmer som tar vare på tingene sine. Jo færre medlemmer som krever skadeoppgjør, desto billigere blir forsikringspremien.