Skogbrand Forsikring

Skogbrand Forsikring ble stiftet i 1912 for og av norske skogeiere. Det er det eneste forsikringsselskapet i Norge som forsikrer skog, og i dag er over 40 000 skogeiendommer forsikret gjennom Skogbrand. Alle forsikringskunder er medeiere i selskapet.

Tilbudet deres inkluderer skog- og næringsforsikring, samt brannforsikring av juletrefelt og ansvarsforsikring for skogsbilveier. Rådgiverne i selskapet har god kunnskap om skognæring, og hjelper deg velge de riktige produktene for skogen din.

Skogbrand har hovedkontor i Oslo, og består av 9 ansatte. Fortløpende skadebehandling skjer med bistand fra regionale takstmannskaper. Årlig holdes det en generalforsamling hvor man velger nytt styre.

Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 946 856 355
Adresse: Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
Telefon: 23 35 65 00
Nettside: https://skogbrand.no/

Allerede forsikringskunde hos Skogbrand? Kontakt kundeservice.