Nemi Forsikring

Nemi Forsikring var en tilbyder av skade- og livsforsikringer til private og bedrifter.

Selskapet ble stiftet i 1989, men rettet seg da utelukkende til næringslivet. I 2009 utvidet selskapet til privatmarkedet slik at Nemi Forsikring kunne tilby forsikringer til både private og bedrifter.

Nemi var en del av Insr Insurance Group ASA. I 2020 inngikk Nemi en avtale med Storebrand AS. Avtalen, som ble godkjent i 2022 innebærer at alle Nemi kunder ble overført til Storebrand.