Møretrygd

Forsikringsselskapet tidligere kjent som Møretrygd byttet i mai 2022 navn til Granne forsikring.