Komplett Forsikring

Komplett Forsikring er et tidligere forsikringsselskap levert av Troll Forsikring. I mars 2018 ble imidlertid Troll Forsikring kjøpt opp av Tryg Forsikring.

Komplett Forsikring leveres nå av Tryg.