Kommunal Landspensjonskasse (KLP) tilbyr forsikringer til alle som har jobb med pensjon i KLP, samt til ikke-medlemmer. Er du medlem får du alle av KLPs produkter til rabattert medlemspris.

Selskapet ble opprettet som et spleiselag av små kommuner i 1949, i et grep for å gi kommuneansatte en pensjonsordning. I dag er KLP Norges største pensjonsselskap. KLP tilbyr alle typer forsikringer innen både skade- og personforsikringer.