KLP – Kommunal Landspensjonskasse

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) tilbyr forsikringer til alle som har jobb med pensjon i KLP, samt til ikke-medlemmer. Er du medlem får du alle av KLPs produkter til rabattert medlemspris.

Selskapet ble opprettet som et spleiselag av små kommuner i 1949, i et grep for å gi kommuneansatte en pensjonsordning. I dag er KLP Norges største pensjonsselskap. KLP tilbyr alle typer forsikringer innen både skade- og personforsikringer.

Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 967 696 676
Adresse: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo
Telefon: 55 54 85 00
Nettside: https://klp.no/forsikring

Allerede kunde hos KLP? Kontakt kundeservice.