Jernbanepersonalets Forsikring

Jernbanepersonalets Forsikring var det tidligere navnet på det som nå heter JBF.

Merkevaren Jernbanepersonalets Forsikring brukes ikke mer, men selskapet lever altså videre i ny drakt. Produktet er fortsatt forsikringer for ansatte og medlemmer hos JBFs samarbeidspartnere.