Insr Insurance Group

Insr Insurance Group var et forsikringsselskap som opererte i over 10 år i det norske markedet.

Selskapet ble etablert i 2009, og opererte tidligere som Vardia Forsikring. I 2017 kjøpte Insr Nemi Forsikring, og Vardia fusjonerte inn i dette selskapet.

Fra 2021 av startet selskapet prosessen med å avvikle forsikringsvirksomheten sin. Forsikringsporteføljen ble da overført til Storebrand AS.