Assuranceforeningen Skuld

Assuranceforeningen Skuld logo

Assuranceforeningen Skuld er et verdensledende internasjonalt sjøforsikringsselskap, etablert i Oslo i 1897. Hovedkontoret ligger i Oslo, men selskapet har over 280 ansatte fordelt på 10 kontorer rundt omkring i verden.

Selskapet fokuserer på rederansvarsforsikring for skipseiere, en sjøforsikring som skal dekke forpliktelser overfor tredjepart, samt utgifter som oppstår i forbindelse med eie og drift av et skip. I tillegg samarbeider Skuld med offshore- og energisektoren, samt andre aktører på havet.

Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 938 419 531
Adresse: Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Telefon: 22 00 22 00
Nettside: https://skuld.com/

Allerede forsikringskunde hos Skuld? Kontakt kundeservice.