Assuranceforeningen Gard

Assuranceforeningen Gard logo

Assuranceforeningen Gard er et internasjonalt sjøforsikringsselskap, etablert i 1907. Hovedkontoret ligger i Arendal, men selskapet har over 480 ansatte fordelt på 13 kontorer rundt omkring i verden.

Selskapet fokuserer på rederansvarsforsikring, som er en sjøforsikring som skal dekke forpliktelser overfor tredjepart, samt utgifter som oppstår i forbindelse med eie og drift av et skip. Det er vanligvis skipsredere organisert i gjensidige selskaper som tegner en slik forsikring. I dag forsikrer Gard over 12 000 fartøy.

Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 939 717 609
Adresse: Kittelsbuktveien 31, 4836 Arendal
Telefon: 37 01 91 00
Nettside: http://gard.no/

Allerede forsikringskunde hos Gard? Kontakt kundeservice.