Selskapet er en del av Försäkringsaktiebolaget Agria som finnes i Sverige, Danmark, Finland, England og Frankrike, i tillegg til Norge.

Agria er et spesialistselskap og samarbeider tett med både dyreorganisasjoner og veterinærbransjen. I tillegg setter Agria av en del av premieinntektene til veterinærmedisinsk forskning.