Jernbanepersonalets Forsikring

Jernbanepersonalets Forsikring var det tidligere navnet på det som nå heter JBF Bank og Forsikring.

Jernbanepersonalets Forsikring logo

Jernbanepersonalets Bank og Forsikring har endret navn til JBF Forsikring. Merkevaren Jernbanepersonalets Forsikring brukes ikke mer, men selskapet lever altså videre i ny drakt. Produktet er fortsatt forsikringer for ansatte og medlemmer hos JBFs samarbeidspartnere.